Łożyska ślizgowe, tulejki ślizgowe

Łożyska ślizgowe, tulejki ślizgowe

Tuleje BS(DU, PAP, PAF, SF-1, TUP1) BRM, PRM, DX, BMT, EX
Budowa – W materiale MB60 wykorzystano unikatowe właściwości politetrafluoroetylenu (PTFE), który jest podstawowym składnikiem warstwy ślizgowej. MB60 jest materiałem wielowarstwowym. Warstwę ślizgową 1 tworzy mieszanina PTFE oraz ołowiu o grubości 0,01 do 0,03 mm. Pośrednią warstwę 2 o grubości 0,2 do 0,35 mm, stanowi porowaty, cynowy brąz spiekany. Pory tej warstwy, wypełnione całkowicie mieszaniną PTFE i ołowiu, pełnią rolę zasobnika tej mieszaniny dla warstwy ślizgowej 1. Podłoże stalowe będące 3 warstwą materiału MB60 zapewnia wysoką wytrzymałość łożyskom wykonanym z tego materiału.
Własności cierne – Przy bardzo małych prędkościach (0,5 do 10 cm/s), i przy dużym obciążeniu, współczynnik tarcia osiąga swoje minimum: 0,05 – 0,1. Przy najczęściej spotykanych naciskach jednostkowych od 1 do 10 N/mm2, współczynnik tarcia wynosi 0,1 do 0,25. Współczynnik tarcia spoczynkowego zbliżony jest do współczynnika tarcia ruchowego.
Przewodność cieplna i rozszerzalność – Przewodność cieplna łożysk BS mierzona w kierunku poprzecznym jest dość duża i jest zbliżona do stali. Obwodowa rozszerzalność cieplna jest taka sama jak stali, co pozwala utrzymywać pasowanie wciskowe tulei w korpusach stalowych lub żeliwnych, w całym zakresie temperatury pracy, który w łożyskach BS jest wyjątkowo duży: od -20°C co +280°C.
Wpływ zanieczyszczeń – Łożyska BS znoszą dobrze umiarkowane ilości zanieczyszczeń, lecz podobnie jak wszystkie łożyska ulegają przedwczesnemu zużyciu, a nawet zatarciu, przy nadmiernym zapyleniu i w takich warunkach należy stosować uszczelnienia.

2c26a7db46a5abd9debf505a1c801840 Fe77215f49cd424b5d506a41459d0976 C12137c54fabb2ba931d5d8d9077cfe8 709a2318f6a2a8bb2f8d5d740b936ee6 77127427d21c58a6561458acf3159ec4 6ba7eeea2cf0f075ef5f03ceaf22547c 682a1b7f88095af95e76746142096062

* Wszystkie znaki firmowe i towarowe użyte na tej stronie stanowią własność ich prawowitych właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów poglądowych.

* All logos and trademarks used on this site are the property of their respective owners and are used for illustrative purposes only.

Copyright © 2018 www.rotor-warszawa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Skyagency